Stanovy

Stanovy pre členov wushu tímu a taiji tímu

Nasledovné stanovy sú platné pre členov wushu tímu a taiji tímu (v ďalšom texte označujeme oba tímy pod jedným názvom wushu tím).

Wushu tím (skrátene WT) vznikol 01.05.2006.
Jeho hlavným významom je rozšírenie zručností a vedomostí vo wushu pre ľudí, ktorí nie sú len dobrými a usilovnými žiakmi Školy Kungfu a Taiji, ale ktorí majú záujem o ďalšie napredovanie a rozvíjanie svojich schopností.
Wushu je staré bojové umenie, ktoré v sebe zahŕňa nespočetné množstvo foriem a štýlov, ktoré je len ťažko možné odovzdať žiakom počas pravidelných tréningov školy. Učiteľ chce preto preniesť svoje vedomosti a zručnosti na vybraných žiakov a odovzdávať im ich vo väčšej miere ako to umožnuje bežný tréning.
Wushu tím je zároveň prostriedkom ako úspešne prezentovať wushu iným ľuďom. Vyžaduje preto od svojích členov úprimnosť, priateľský prístup, skromnosť (aj napriek dobrým výsledkom), súdržnosť a korektnosť.
Takisto ponúka príležitosť prezentovať svoje nadobudnuté zručnosti v cvičení počas súťaží, vystúpení a ukážok.

Členovia Wushu Teamu:

Požiadavky na člena WT:

Kapitán WT:

Ukončenie členstva vo WT:

Predseda Slovenskej asociácie WUSHU
Wang Yingshen
01.05.2012