Kontakt

Slovenská asociácia WUSHU Hollého 11 Stupava 900 31 Slovensko občianske združenie číslo účtu: 2624120229/1100 (Tatra banka a.s.) IČO: 37952625 DIČ: 2021987803   sawushu@gmail.com tel: +421908 948 215