Večer Čínskych Bojových Umení
5. október 2019

Večer Čínskych Bojových Umení
5. október 2019

Večer Čínskych Bojových Umení
5. október 2019

Večer Čínskych Bojových Umení
5. október 2019

Večer Čínskych Bojových Umení
5. október 2019

Večer Čínskych Bojových Umení
5. október 2019


Vrámci večera čínskych bojových umení Uvidíte

Wushu

Väčšina ľudí pozná toto umenie hlavne pod populárnym názvom kung fu. V súčasnosti možno wushu všeobecne zadefinovať ako: wushu je založené na umení útoku a obrany, na formách zostáv a zápasov. Na predstavení budete môcť vidieť prehľad rôznych štýlov - tradičných aj moderných, pästných aj so zbraňami, individuálnych aj skupinových.

Taiji

Taiji quan je jednou zo súčastí wushu, je jedným z najcharakteristickejších predstaviteľov vnútorných štýlov. Pri cvičení taiji sú pohyby plynulé, nezastavujúce sa, zaoblené, kruhové, boky sú osou, horná a dolná časť sa nasledujú a celé telo tvorí jeden celok. Pohyby sú harmonické, jasne sa rozlišuje prázdne a plné, ťažisko udržiava stabilitu. Pohyb je elastický ale stabilný, navonok poddajný, vnútri silný.

Leví Tanec

Leví tanec je forma tradičného tanca v čínskej kultúre, v ktorom cvičenci napodobňujú pohyby leva v levom kostíme, aby im priniesol šťastie a bohatstvo. Väčšinou sa tento tanec predvádza počas osláv čínskeho nového roka a iných tradičných, kultúrnych a náboženských sviatkoch. Pohyby v tomto tanci majú základ v čínskych bojových umeniach.

Dračí Tanec

Aj dračí tanec je forma tradičného tanca v čínskej kultúre. Ale tu je drak vedený väčším počtom cvičencov, zväčša okolo 10. Dračí tanec spočíva v tom, že drak počas vystúpenia prenasleduje perlu, ktorú sa snaží dostať. Podobne ako pri levom tanci, aj tu sa verí, že dračí tanec prinesie štastie a bohatstvo.


O náskto pripravuje toto predstavenie?

Slovenská asociácia wushu založila 1. mája 2006 skupinu stálych cvičencov pod názvom wushutím. Wushutím sa zúčastňuje pravidelných sústredení zameraných na zdokonaľovanie v bojovom umení. Jeho cieľom je reprezentovať Slovensko na domácich aj medzinárodných súťažiach a kultúrnych podujatiach, ako aj propagovať čínske bojové umenie na Slovensku a v zahraničí.

Viac Info

Škola Kungfu a Taiji je pokračovateľkou Slovenskej Akadémie Wushu a Taiji, ktorá bola založená 18. 12. 2003. Je to prvá škola wushu na Slovensku, ktorú založil čínsky majster. Čínsky majster bol ako prvý učiteľ wushu prijatý a uznaný veľvyslancom ČĽR v Bratislave. Súčasná adresa školy je v Bratislave.

Viac Info


Predstavia sa Vám títo Účinkujúci

Chengdu Sport University

Budete mať jedinečnú možnosť vidieť v akcii výber najlepších žiakov z wushu tímu Chengdu Sport Univerzity z Číny. Ide o športovo zameranú školu s najdlhšou históriou v Číne (založená roku 1942). Nachádza sa v meste Chengdu v provincii Sichuan, pri známom chráme Wuhou. Na univerzite študuje viac ako 9300 denných študentov a okolo 1300 doktorantov a postgraduálnych študentov. Viac informácií môžete nájsť na oficiálnych stránkach univerzity - http://www.cdsu.edu.cn

Majster Wang Yingshen

Majster Wang Yingshen sa narodil 11. apríla 1974 v Qingdao, v provincii Shandong. Qindao je tiež rodiskom známeho štýlu Tanglang quan (štýl modlivky). Patrí k piatej generácii priamych pokračovateľov tohto zvieracieho štýlu. Majster Wang cvičí od svojich piatich rokov. Bol členom a kapitánom Qingdao wushutímu. Absolvoval Pekinskú Vysokú školu telovýchovy a športu v odbore wushu. Získal 6. dan vo wushu a stal sa držiteľom licencií Majster wushu 1. triedy, Učiteľ wushu 1. triedy a Rozhodca wushu a sanda 1. triedy. Je tiež viacnásobný víťaz čínskych majstrovstiev v zostavách a v boji.

Wushu tím a taiji tím

Zo Slovenskej asociácie WUSHU sa Vám predstavia okrem majstra Wang Yingshena aj wushu tím a taiji tím. Je to výber žiakov Školy kungfu a taiji, ktorí majú za sebou už veľa úspechov na súťažiach vo svete. Najcenejšie z nich sú víťazstvá na súťažiach v Číne v rokoch 2012, 2014 a 2018. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

Leví tím a dračí tím

Tanec draka a tanec leva sú tradičné čínske tance napodobňujúce pohyby draka a leva. Členovia Slovenskej asociácie WUSHU pod vedením majstra Wang Yingshena pre Vás pripravili ukážku oboch umení. Oba tímy sa cvičeniu venujú už niekoľko rokov a majú za sebou takisto viacero domácich aj zahraničných vystúpení.


Partnerivďaka ktorým sa toto predstavenie môže uskutočniť!


Čínska reštaurácia Shanghai

ZTE

Coca Cola

Kultúrne zariadenia Petržalky

Vstupenkyv sieti ticketportal

Predaj vstupeniek na Večer čínskych bojových umení 2019 v sieti

Cena jednej vstupenky je 10 €.

Miesto kde sa uskutoční VČBU

DK Zrkadlový Háj
Rovniankova 3
851 02 Bratislava

5. október 2019, 18:00