Majster Wang Yingshen

  • Absolvent Pekinskej športovej univerzity - odbor wushu
  • 6. dan vo wushu
  • Majster wushu 1. triedy
  • Učiteľ wushu 1. triedy
  • Rozhodca wushu a sanda 1. triedy
  • Zakladateľ a majster Školy Kungfu a Taiji
  • Predseda Slovenskej asociácie WUSHU
  • Zakladateľ slovenského wushutímu

Majster Wang Yingshen sa narodil 11. apríla 1974 v znamení tigra v Qingdao, v provincii Shandong. Qindao je tiež rodiskom známeho štýlu Tanglang quan (štýl modlivky), čo je možno dôvodom, prečo nášmu majstrovi modlivka prirástla k srdcu. Patrí k piatej generácii priamych pokračovateľov tohto zvieracieho štýlu.

Majster Wang cvičí od svojich piatich rokov. Bol členom a kapitánom Qingdao wushutímu a v časoch pôsobenia v tomto tíme získal na súťažiach množstvo prvých ocenení.

Neskôr odišiel študovať wushu do Pekingu. Absolvoval Pekinskú Vysokú školu telovýchovy a športu v odbore wushu. Získal 6. dan vo wushu a stal sa držiteľom licencií Majster wushu 1. triedy, Učiteľ wushu 1. triedy a Rozhodca wushu a sanda 1. triedy. Je tiež viacnásobný víťaz čínskych majstrovstiev v zostavách a v boji.

Počas svojho štúdia v Pekingu sa zúčastnil nakrúcania niekoľkých čínskych wushu filmov, kde si zahral aj hlavnejšie postavy.

Po štúdiách sa venoval hlavne výučbe zahraničných študentov v Pekingu, kde sa tiež prvýkrát stretol so Slovákmi.

V roku 2002 prišiel na Slovensko založiť vlastnú školu wushu. Na začiatku výučba prebiehala v Banskej Bystrici, neskôr aj v Bratislave. V súčasnosti Majster pôsobí hlavne v Bratislave kde tiež žije so svojou manželkou Andreou Wang a tromi deťmi.

Od svojich 5 rokov sa stihol majster venovať množstvu rôznych štýlov – Chang quan, Nan quan, Dao shu, Jian shu, Gun shu, Qiang shu, Taiji quan, Baji quan, Bagua zhang, Xingyi quan, Tanglang quan, Cuo jiao, Zui jian, Chang sui jian, Shuang dao, Shuang gou, Pu dao, Tongbei quan a mnoho ďalších.

1.mája 2006 založil Majster Slovenský wushu tím – reprezentačný tím školy.

Majster Wang Yingshen je predsedom Slovenskej asociácie WUSHU, ktorá zastrešuje slovenský wushu tím.