Kontakt

Slovenská asociácia WUSHU
Hollého 11
Stupava
900 31
Slovensko

občianske združenie
číslo účtu: 2624120229/1100 (Tatra banka a.s.)
IČO: 37952625
DIČ: 2021987803


sawushu@gmail.com
tel: +421908 948 215